Opis

6tunnel pozwala korzystać z usług dostępnych tylko przez IPv6 za pomocą aplikacji IPv4 i na odwrót. Można go przypisać do adresu IPv4 (domyślnie) lub IPv6 i przekazywać cały ruch do serwera IPv4 lub IPv6 (domyślnie).

Nowości

Zrzuty ekranu

Poniższy przykład słucha na lokalnym porcie IPv4 numer 10000 i przekierowuje wszystkie połączenia do krakow6.irc.pl na port 6667 protokołem IPv6.

$ 6tunnel 10000 krakow6.irc.pl 6667
$

Pobierz

Najświeższą wersję źródeł projektu można pobrać z repozytorium Git za pomocą polecenia:

git clone https://github.com/wojtekka/6tunnel.git

Licencja

Program od wersji 0.11rc2 wydaje się na zasadach licencji GPL w wersji 2 (tłumaczenie).